Vannføring – Mjøndalen Bru

Visning av Vannføring i m³/s. Type: momentanverdi – vannføringen er ikke kvalitetskontrollert.

Flomstatistikk og persentiler er beregnet fra døgnmiddelvannføringer. Momentanflom vil alltid være større enn døgnmiddelflom.

Sanntidsdata er hentet fra NVE