Laksefiske

Fiskeregler nedstrøms Hellefoss

Fiske er kun tillatt i den perioden og sonen som er angitt på fiskekortet.

Fiskekortet er personlig og kan ikke overdras til andre. Vis naturvett og rydd opp etter deg. Forlat fiskeplassen og området ryddig.

Det er forbudt å fiske på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes.

Det er påbudt å bruke redningsvest (egen) når båter tilhørende ØJFF benyttes.

Fiskekortet gjelder for 1 stang med følgende unntak: På gul og grønn sone kan man dorge med inntil 2 stenger hvis man er alene i båten. Er det flere personer i båten, er det 1 stang pr. fisker som har gyldig fiskekort. Downrigg er ikke tillatt.

All fangst av laks og ørret skal registreres i fangstskjemaet på fiskekortet. I tillegg skal det tas skjellprøver (leveres inn fortløpende) av hver laks og ørret.

Det er bevegelig/rullerende fiske. Når det er fiskere på stedet, skal fisket startes oppstrøms disse. Det skal vises hensyn til andre fiskere. Sonegrense mot fluesone, skal respekteres selv om det ikke er andre fiskere på sonen.

Sluk, spinner, wobbler, mark, tubeflue, flue og reke er tillatt med følgende restriksjoner:

*Sluk, spinner, kaste-wobbel og reke: 1 treblekrok, maks krokåpning 13 mm.

*Wobbel ifb m/dorging: Inntil 3 treble-kroker, kan kombineres med søkke.

*Flue/tubeflue i kombinasjon med søkke: Inntil 1 treblekrok, maks krokåpning 7,5 mm (tilsvarende Kamasan størrelse nr. 4 eller Owner størrelse nr. 6).

*Flue/mark/reke i kombinasjon m/søkke har følgende restriksjoner: Senen til søkke skal være tynnere enn hovedsenen. Fortommen til agnet kan være inntil 300 cm. lang og fortommen til søkke skal være minst 30 cm. lang.

*Flytende dupp er ikke tillatt på følgende strekninger:
Blå øst: Fra Skretteberg-strømmen og ned til Risøra nedstrøms Bølga.
Blå vest: Fra nederst på Støyten og ned til Dynamitten.
NB! synkende dupp = søkke.

Det er kun tillatt å benytte monofilament sene, ikke multifilament (Fireline, etc.).

Storsteinene (øra) tilhører blå øst og er ikke del av fluesonen. Vaøra er ikke åpen som fiskeplass. Båter som benyttes i f.b. med transport til fiskeplasser oppstrøms Risøra, skal være trebåter av tradisjonell elvebåttype.

Båtfiske på blå sone er tillatt i merket område, men kun dersom det ikke er til hinder for fiske fra land.

Kun håver som er utplassert av foreningene kan benyttes i f.b. med landfiske.

Desinfisering av utstyr og evt. båt som er benyttet under fiske, SKAL GJENNOMFØRES før du forlater Drammenselva.

Overtredelse av ovennevnte regler fører til inndragelse av fiskekort og kan påvirke retten til å få utstedt nye fiskekort nedstrøms Hellefoss.