Oppsynsutvalget

Oppsynsutvalget sørger for at lover og regler tilknyttet jakt og fiske i ØJFFs områder blir håndhevet. Oppsynet i Drammenselva nedstrøms Hellefoss og Drammensfjorden utøves av 32 personer fra ØJFF i samarbeid med Nedre Eiker Laksegruppe.

Oppsynsutvalg:

Leder: Jon Fiskum 971 88 117

Karl Gustav Aaknes