Jakt & Fiskeutvalget

Jakt og fiskeutvalget forvalter og kultiverer i samarbeid med Østsiden utmarkslag mange gode fiskevann, samt småviltjakt.

Jakt og fiskeutvalget har i 2013 mange spennende aktiviteter

Utsetting av ruser på Lauvtjern
Rifleskyting
Aversjonsdressur av hund
Hagleskyting
Utsetting av fisk

Båter til utlån for medlemmer av Østsiden JFF.
Vi har 2 båter som våre medlemmer kan låne. Én ligger i sørenden av Skogsvann, og den andre ligger i nordenden på Lauvtjern.
Begge er aluminiums båter. Nøkler ligger i Elvehuset.  Man må kvittere ut for lån av nøkkel.

Jakt & Fiskeutvalg:

Leder: Nils Haukland tlf: 926 48 126

Knut Svensrud
Jon Mjøberg
Trond Erik Olsen
Jan Roger Hagen
Mette Egge Østheim
Kai Tore Fjerdingby
Nicolay Johnsen
Tore Bergelien
Henrik Enget
Mats Norum