Hovedstyret

Yngve Boye Hansen: Leder
Jørn F. Berg: Kasserer
Vidar Austad: Varamedlem
Tore Bakke: Nestleder
Jørgen Mathiesen: Sekretær
Bonnie Uchermann: Styremedlem
Geir Nyhus: Leder Lakseutvalg
Stian Skjæreng: Leder Aktivitetsutvalg
Jon Fiskum: Leder Oppsynsutvalg
Svein Østheim: Leder Husstyret
Nils D. Haukland: Leder Jakt- og fiskeutvalg