Fiskekort Drammenselva

INFORMASJON OM FISKEKORT FOR 2021

Fiskekortpriser (døgnkort) for sesongen 2021 (inkl. kr. 100,- i pant) er:

Sone Tidsrom Antall Pris inkl. pant
Kult. sonen Døgnkort fra kl 21 – 21 4 kr. 500,-
Rød sone Døgnkort fra kl 21 – 21 10 kr. 500,-
Blå vest Døgnkort fra kl 21 – 21 10 kr. 500,-
Blå øst Døgnkort fra kl 21 – 21 10 kr. 500,-
Fluesonen Døgnkort fra kl 21 – 21 4 kr. 500,-
Gul sone Døgnkort, fri start Fritt kr. 350,-
Gul sone Sesongkort Fritt kr. 2500,-

NB! SE OGSÅ INFORMASJON VEDR. TILTAK I F.M. VIRUSSITUASJONEN I EGET INNLEGG UNDER «NYHETER»!

Barn fisker gratis t.o.m. det året de fyller 12 på gul og blå sone. Ungdom betaler ½ pris på gul og blå sone t.o.m. det året de fyller 19.

Fiskekort for de områder som disponeres av ØJFF selges hver kveld i Fiskehytta ved Hokksund Camping. Kortsalget skjer ved at fiskerne tegner seg på liste for hvor de vil fiske og. Hvis det er fler interesserte enn det er kort tilgjengelig foretas det loddtrekning. Denne trekningen foregår klokken 19.15. Kortsalget er betjent fra klokken 18.30 – 20.00. Hvis det fortsatt er ledige kort etter klokken 20.00, selges disse av personalet ved Hokksund Camping.

ØJFF har åpnet for at inntil halvparten av fiskekortene på alle sonene kan forhåndsselges. På denne måten kan de som bor et stykke fra Drammenselva lettere planlegge sine fisketurer hit. Forhåndssalget starter hvert år den 1. januar, og varer frem til 1. mai. Kortene kan bestilles ved vanlig brev eller du kan klikke her for å bestille via e-post.

Etter at fiskesesongen har startet kan kort for resten av sesongen kun forhåndskjøpes i forbindelse med det ordinære kortsalget hver kveld mellom klokken 18.30 og 20.00.

Ukeskort

ØJFF har sluttet å selge rene ukeskort. Hvis noen ønsker å fiske for eksempel en uke sammenhengende, er det mulig å kjøpe 7 døgnkort og sette sammen ulike kombinasjoner av døgnkort etter eget ønske. Vi tror dette øker fleksibiliteten for den enkelte fisker, og har fått gode tilbakemeldinger på dette. Fiskekort kan bestilles ved vanlig brev, eller du kan klikke her for å bestille via e-post.