Aktivitetsutvalget

Leder: Stian Skjæreng

Joachim Fjelseth
Ole Håkon Sagbråten
Eirik Lind
Tor Arne Andreassen
Bent Jørgensen